Spiga

Star Of Wonder | JJ Heller

Song: Star Of Wonder
Artist: JJ Heller

There were kings of the orient
Bringing gifts to the child
Through the fields and deserts they came
Messiah was worth every mile

Star of wonder, star of light
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect light

Gold and frankincense, myrrh the perfume
Breathes a life of gathering gloom
Sorrow, sighing, bleeding and dying
Sealed in the stone cold tomb

Star of wonder, star of light
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect light

Glorious now behold Him arise
King and God and sacrifice
Allelujah, Allelu
Sounds through the earth and the skies

Born Is The King (It's Christmas) | Hillsong

Song: Born Is The King (It's Christmas)
Artist: Hillsong
Album: Born Is The King

DUDUDUDU DU DU DU, DUDUDUDU DU DU DU
DUDUDUDU DU DU DU, DUDUDUDU DU DU DU DU

BORN UNTO US THIS DAY A SAVIOR
GIFTED FROM HEAVEN TO A MANGER
THE HOPE OF THE WORLD, A LIGHT FOR ALL MANKIND
ALL OF THE EARTH REJOICE, IT’S CHRISTMAS TIME

SO LIFT UP YOUR VOICE AND SING OUT HIS PRAISE, IT’S CHRISTMAS
BORN IS THE KING, REJOICE IN THE DAY, IT’S CHRISTMAS

MAKE A JOYFUL SOUND, IT’S CHRISTMAS
LET HIS PRAISE RESOUND, IT’S CHRISTMAS
GOODWILL TO ALL THE EARTH AND PEACE DIVINE
ALL OF THE EARTH REJOICE, IT’S CHRISTMAS TIME, IT’S CHRISTMAS TIME

Perfect Love | Kim Walker-Smith

Song: Perfect Love
Artist: Kim Walker-Smith
Album: Jesus Culture - Awakening: Live From Chicago

He is jealous for me
Love's like a hurricane, I am a tree
Bending beneath the weight of His wind and mercy
When all of a sudden,
I am unaware of these afflictions eclipsed by glory
And I realize just how beautiful
You are and how great your affections are for me.
Oh, how He loves us so
Oh, how He loves us
How He loves us so.

Yeah, He loves us
Woah, how He loves us
Woah, how He loves us
Woah, how He loves.

So we are His portion and He is our prize,
Drawn to redemption by the grace in His eyes
If grace is an ocean we're all sinking
So heaven meets earth like a sloppy wet kiss
And my heart turns violently inside of my chest
I don't have time to maintain these regrets
When I think about the way

That He loves us,
Woah, how He loves us
Woah, how He loves us
Woah, how He loves.

Father Of Lights | Kim Walker-Smith

Song: Father Of Lights
Artist: Kim Walker-Smith
Album: Jesus Culture - Awakening: Live From Chicago

Like a flame, love burned in Your eyes
Driving You to pay the greatest price
You bought my life, so I could be Your light
Reflecting You, reflecting love

Everything good comes from You,
Father of lights
Your love will always pierce through the darkest night

Love has a voice,
Love has a name, Jesus, Jesus
Your love is the light, filling my eyes, Jesus, Jesus

You wore the weight of death upon your heart
And Your last breath tore the veil apart
You made a way, for me to walk in grace
So I could love You face to face

Everything good comes from You,
Father of lights
Your love will always pierce through the darkest night

Love has a voice,
Love has a name, Jesus, Jesus
Your love is the light, filling my eyes, Jesus, Jesus

Love has a voice,
Love has a name, Jesus, Jesus
Your love is the light, filling my eyes, Jesus, Jesus

I will never be the same,
Love has called my name
From the ashes I rise to proclaim
Your love is undefeated,
Forever You will reign
Justice has won again

Awaken Me | Chris Quilala

Song: Awaken Me
Artist: Chris Quilala
Album: Jesus Culture ~ Awakening: Live From Chicago

Let our praise be a highway
Fill this place oh King of glory
Touch our cities and fill Your people
A new day dawning, You are shining like the sun, arising
You awaken me, You awaken me.

Pre-Chorus:
Eyes to see and ears to hear You calling
Our hearts respond to Your Spirit falling

Chorus:
You're awakening our hearts to Your kingdom
Heaven is falling as we are declaring Your name
We sing it loud with all of our passion
King of glory, come and fill this place.


Let our lives speak
A pure reflection of You, King of glory
Shine Your light on us, bless Your people
A new song rising, joined by the sound of heavens praise
You awaken me, you awaken me.

Bridge:
Come, like you promised
Come, fall upon us (4X)

The Night Before Christmas | Brandon Heath

Song: The Night Before Christmas
Artist: Brandon Heath

Empty manger, perfect stranger, about to be born.
Into darkness, sadness,
Desperate madness, creation so torn.
We were so lost on earth, no peace, no worth.
no way to escape.
In fear, no faith, no hope, no grace ,and no light
but that was the night before Christmas.
Warm hay, cold sweat, a mother, not yet.
Praying godspeed the dawn.
She looks to her man, holding her hand.
They wonder how long.
And the shepherds, wise men come to find them,
And bow to a king.
One star above shining on love,
So bright it lit up the night before Christmas.

CHORUS:
And the world didnt know mercy was meek and so mild.
And the world didnt know that truth was as pure as a child.
The night before Christmas.
The night before Christmas.
And the world didnt know,
Redemption was sweet and so strong.
And the world didnt know salvation was writing a song.
The night before christmas.
The night before christmas.
The night before christmas.
Empty manger, perfect stranger, about to be born.

Payapang Daigdig | Pinoy Christmas Carol

Ang gabi’y payapa
Lahat ay tahimik
Pati mga tala
Sa bughaw na langit

Kay hinhin ng hangin
Waring umiibig
Sa kapayapaan
Ng buong daigdig

Payapang panahon
Ay diwa ng buhay
Biyaya ng Diyos
Sa sangkatauhan

Noche Buena | Pinoy Christmas Carol

Kay sigla ng gabi
Ang lahat ay kay saya
Nagluto ang Ate ng manok na tinola
Sa bahay ng Kuya ay mayro’ng litsonan pa
Ang bawat tahanan may handang iba’t iba

Tayo na giliw
Magsalo na tayo
Mayro’n na tayong
Tinapay at keso
Di ba Noche Buena
Sa gabing ito
At bukas ay araw ng Pasko

Sa Paskong Darating | Pinoy Christmas Carol

Sa bawat araw na dumadaan
Naaalala ko ang ting nagdaan
Sabay tayong maligo sa ulan
At minsan ay kumakain sa tindahan ni aling susan

Marami na tayong pinagdaanan
Pag-ibig na ating nasimulan
Pasko ay sasapit, naghihintay pa rin
Kalakip ng awitin, dalangin ko'y makapiling

Simoy ng hanging nadarama mo rin
At kahit na malayo ka'y malapit na rin
Ang tinig mong sumasama sa hangin
Nanlalamig nananabik na makasama ka
Sa paskong darating

Umasa kang ako'y naghihintay pa rin
Sa muling pagbabalik sa'king piling
Nais kong malaman mong ika'y mahal pa rin
Kalakip ng awitin, dalangin ko'y makapiling

Himig Ng Pasko | Pinoy Christmas Carol

Malamig ang simoy ng hangin
Kaysaya ng bawat damdamin
Ang tibok ng puso sa dibdib
Para bang hulog na nang langit

Himig Pasko’y laganap
Mayrong sigla ang lahat
Wala ang kalungkutan
Lubos ang kasayahan

Himig ng Pasko’y umiiral
Sa loob ng bawat tahanan
Masaya ang mga tanawin
May awit ng simoy ng hangin

Coda:
Ang tibok ng puso sa dibdib
Para bang hulog na ng langit.

Mano Po Ninong, Mano Po Ninang | Pinoy Christmas Carol

Maligaya, maligayang Pasko kayo'y bigyan
Masagana, masaganang Bagong Tao'y kamtan
Ipagdiwang, ipagdiwang araw ng Maykapal
Upang manatili sa atin ang kapalaran
At mamuhay na lagi sa kapayapaan

Koro:
Mano po Ninong, mano po Ninang
Narito kami ngayon
Humahalik sa inyong kamay
Salamat Ninong, salamat Ninang
Sa aginaldo pong inyong ibinibigay

Pasko Na Naman | Pinoy Christmas Carol

Pasko na naman
O kay tulin ng araw
Paskong nagdaan
Tila ba kung kailan lang
Ngayon ay Pasko
Dapat pasalamatan
Ngayon ay Pasko
Tayo ay mag-awitan

Koro:
Pasko! Pasko!
Pasko na namang muli!
Pasko! Pasko!
Pasko na namang muli!
Ang pag-ibig naghahari!

Christmas In Our Hearts | Jose Mari Chan

Song: Christmas In Our Hearts
Artist: Jose Mari Chan

Whenever I see girls and boys
Selling lanterns on the street
I remember the child in the manger as he sleeps
Wherever there are people
Giving gifts exchanging cards
I believe that Christmas is truly in our hearts
Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow
Where nations are at peace,
And all are one in God

Chorus:
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday
This season may we never forget the love we have for Jesus
Let him be the one to guide us as another new year starts
And may the spirit of Christmas be always in our hearts

In every prayer and every song
The community unite celebrating the birth of our savior Jesus Christ
Let love like that starlight on that first Christmas morn
Lead us back to the manger where Christ the child was born
So come let us rejoice
Come and sing the Christmas carol with one big joyful voice
Proclaim the name of the Lord

Ang Pasko Ay Sumapit | Pinoy Christmas Carol

Ang Paskó ay Sumapit
Tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandáng himig
Dahil sa Diyós ay pag-ibig

Nang si Kristò'y isilang
May tatlóng haring nagsidalaw
At ang bawat isá ay nagsipaghandóg
Ng tanging alay

Koro:
Bagong taón ay magbagong-buhay
Nang Lumigaya ang ating bayan
Tayo'y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan

Tayo'y mangagsiawit
Habang ang mundó'y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng sanggól na dulot ng langit

Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintóng aral
At magbuhát ngayón
Kahit hindî Paskó ay magbigayan

Sa Maybahay Ang Aming Bati | Pinoy Christmas Carol

Sa maybahay, ang aming bati:
"Merry Christmas na maluwalhati!"
Ang pag-ibig, 'pag siya'y naghari
Araw-araw ay magiging Pasko lagi!!

Koro:
Ang sanhi po, ng pagparito,
Ay hihingi po ng aginaldo.
Kung sakaling, kami'y perwisyo;
Pasensya na kayo't kami'y namamasko!!

You're Here | Francesca Battistelli

Song: You're Here
Artist: Francesca Battistelli

Hold on now, I gotta take a deep breath
I don’t know what to say when I look in your eyes
You made the world before I was born
Here I am holding You in my arms tonight

Noel, Noel
Jesus our Emmanuel

O Little Town Of Bethlehem | Steven Curtis Chapman

Song: O Little Town Of Bethlehem
Artist: Steven Curtis Chapman

O little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light
The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight

Christmas This Year | Toby Mac

Song: Christmas This Year
Artist: Toby Mac

As fall rides off in the sunset
I sweep the snow from my doorstep
I just can't help but stop and grin
It's like I'm ten years old again
And everywhere I go I can feel it

Joy To The World | Casting Crowns

Song: Joy To The World
Artist: Mark Hall | Casting Crowns
Album: Peace On Earth

Joy to the world, the Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and heaven and nature sing